ROUBANINA


Trochu historie   

Naše knihovna má dlouholetou tradici. Prvním knihovníkem byl pan Jan Šiler,rodák z Roubaniny. Během druhé světové války půjčoval spoluobčanům knihy ve svém domě. Po válce byla knihovna přemístěna do místní školy. Po zrušení školy měla svoje místo v budově MNV, č.2. Poté následovaly prostory místní farní budovy. Druhým knihovníkem byl pan Jan Bubeník,také zdejší občan. V roce 1960 došlo ke spojení s obcí Deštná a byl vytvořen celek Deštná - Roubanina. Střediskovou obcí se stala Deštná a veškerá kulturní a správní činnost se konala tam, ale rozhodujícím orgánem byl v pozdějších letech Městský úřad v Letovicích. V roce 1987 byo obnoveno půjčování knih v naší obci. Této činnosti se chopila nová knihovnice paní Anna Dvořáčková z č.23, manželka tehdejšího předsedy MNV.

 V roce 1989 převzala funkci knihovnice Marie Trčková, která tuto činnost vykonává dodnes. Knihovna fungovala jako pobočka Městské knihovny v Letovicích až do roku 1992, kdy přešla pod správu Obecního úřadu v Roubanině, který byl ustanoven na konci roku 1990, když místní občané rozhodli

 v referendu o samostatnosti naší obce. Metodickou činnost pro knihovny prováděla Okresní knihovna v Blansku do doby, než tuto funkci převzalo Regionální oddělení  knihovny v Boskovicích. 

První zastupitelstvo naší obce zajistilo rekonstrukci budovy bývalé školy, kam byla přemístěna knihovna a Obecní úřad. V dalších letech se budova dále opravovala a modernizovala  a  v současné době  důstojně reprezentuje svoje poslání.  Dnes máme knihovnu vybavenou novým nábytkem, knihovní fond

obsahuje 1882 svazků, které uspokojí každého čtenáře. V letošním roce plánujeme dokončit program Clavius - Reks, to znamená nejenom online katalog dostupný pro celou veřejnost, ale i elektronické záznamy výpůjček, přehledné a snadno kontrolovatelné všemi čtenáři. Budeme doplňovat základní fond knihoven a doporučenou četbu pro základní a střední školu. Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na vás! 

 

 


fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.